ROK 2020

MÁJ

16.05. – réservé
23.05. – svadba PO /Stropkov
30.05. – oslava Šarvanec

JÚN

06.06. – svadba Široké
13.06. – svadba Plaveč
20.06. – svadba Široké
27.06. – svadba Víťaz

JÚL

04.07. – dovolenka
11.07. – svadba Široké
18.07. – svadba Široké
25.07. – oslava
31.07. – svadba LE

AUGUST

01.08. – Fazuľovica Dúbrava
08.08. – svadba Stará Ľubovňa
15.08. – svadba Krompachy
22.08. – réservé
29.08. – svadba Jamník/Jablonov

SEPTEMBER

05.09. – svadba Bijacovce
12.09. – svadba Krompachy
19.09. – svadba LE
25.09. – svadba Hanušovce

OKTÓBER

03.10. – svadba SNV
10.10. – svadba Studenec
17.10. – réservé
24.10. – svadba Novoveská Huta

NOVEMBER

06.-08. – réservé

DECEMBER

 

Rok 2021

JANUÁR

16.01. – ples futbalistov LE
23.01. – ples
30.01. – hasičský ples Krompachy

FEBRUÁR

06.02. – poľovnícky ples LE
13.02. – poľovnícky ples Jaklovce

APRÍL

10.04. – svadba Zempl. Šírava
17.04. – svadba
24.04. – svadba PO

MÁJ

15.05. – svadba Víťaz

JÚN

12.06. – svadba LE
26.06. – svadba LE

JÚL

24.07. – svadba LE

AUGUST

21.08. – svadba Bijacovce
28.08. – svadba

SEPTEMBER

11.09. – réservé
18.09 – réservé

OKTÓBER

23.10. – svadba Široké